Skład Komisji Sportu, Rekreacji i Integracji Mieszkańców