Rada gminy

Małgorzata Salwa-Haibach – Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las
Zbigniew Hącia – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las

Radni wybrani przez mieszkańców osiedla Suchy Las: Agnieszka Targońska, Maciej Jankowiak, Krzysztof Pilas.