Miesięczne archiwum: wrzesień 2016

Pożegnanie Lata, zebranie mieszkańców i aktualności

POŻEGNANIE LATA 2016 – impreza integracyjna osiedla

10 września odbyła się kolejna impreza integracyjna osiedla Suchy Las – Pożegnanie Lata 2016. Wśród wielu atrakcji zapewniliśmy m.in. zjeżdżalnie dmuchane, ściankę wspinaczkową, zajęcia taneczne i fitness oraz spartakiadę sportową.

14333745_610262159154276_4089524028270965190_n

Zorganizowaliśmy też konkurs na najlepsze ciasto, a trzy najlepsze wypieki nagrodziliśmy artykułami gospodarstwa domowego. Nagrody za udział stanowiły także m.in. gadżety z logo osiedla.

14355529_610270135820145_8592975939241451664_n

W trakcie imprezy Mieszkańcy mogli również zapoznać się z zadaniami lokalnymi na rok 2017 oraz porozmawiać z Zarządem na temat problemów występujących na osiedlu. Przy okazji serdecznie dziękuję za pomoc CUKIERNI JAGÓDKA z ul. Szkolnej, hurtowni zabawek BERPO S.C., firmie nagłośnieniowej SOUND AND LIGHTS SERVICE, drukarni SERIGRAF z ul. Borówkowej, gminnemu klubowi fitness FIT ATHLETICA oraz STOWARZYSZENIU WSPIERANIA EDUKACJI I SPORTU „SPORT NA PLUS”. Podziękowania kieruję również dla p. DANUTY I MARKA PAWLUK za zapewnienie obsługi gastronomicznej. Za okazane wsparcie serdecznie dziękuję ponadto ZAKŁADOWI GOSPODARKI KOMUNALNEJ oraz URZĘDOWI GMINY SUCHY LAS.

14291800_610266299153862_5325729312770751174_n
(fot. Maciej Łuczkowski – Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy)

 

Zebranie Mieszkańców Osiedla i nowe zadania osiedlowe na 2017 r.

12 września odbyło się Zebranie Mieszkańców Osiedla Suchy Las. Zgromadzeni Mieszkańcy postanowili przyjąć do realizacji w 2017 r. następujące zadania w ramach programu pobudzania aktywności obywatelskiej:
1.    montaż suchej rynny/zjeżdżalni na górce saneczkowej w parku przy. ul. Szkółkarskiej,
2.    zakup i montaż 10 karmników dla ptaków,
3.    monitoring na Osiedlu Suchy Las – 2 szt.,
4.    zwiększenie ilości koszy na śmieci – 10 sztuk,
5.    zwiększenie ilości ławek na osiedlu poza parkami i terenami rekreacyjnymi – 10 sztuk,
6.    zwiększenie ilości ławek na osiedlu w parkach i na terenach rekreacyjnych – 10 sztuk,
7.    działania integracyjne oraz edukacyjno-informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla,
8.    pojemniki na psie odchody przy chodnikach – ok. 7 lub 8 szt.

Zadania te zostaną zrealizowane w roku 2017 przez Zarząd Osiedla Suchy Las w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy, jako formalnym dysponentem środków finansowych. Ponadto Zebranie Mieszkańców jak organ oraz indywidualni Mieszkańcy zobowiązali Przewodniczącego Zarządu do złożenia wniosków do budżetu gminy na 2017 r. Do najciekawszych należą:
1. wymiana podłoża na placu zabaw w Przedszkolu Leśnych Ludków,
2. budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Poziomkowej od Szkółkarskiej do Stefańskiego,
3. budowa psiego parku z przeszkodami/wybiegu dla psów,
4. sfinansowanie remontu pomnika poległych strażaków podczas II wojny światowej,
5. dodatkowy monitoring na Os. Poziomkowym,
6. wyposażenie boiska trawiastego w kontener z dwoma szatniami oraz pomieszczeniem sędziowskim z natryskami,
7. Budowa pełnej infrastruktury (wszystkie media) wraz z nawierzchnią (asfalt lub z kostka ) na ul. Łozowej w Suchym Lesie,
8. Budowa nawierzchni (asfaltowej lub z kostki) na ul. Rzemieślniczej w Suchym Lesie,
9. zakup i montaż budek 13 osobowych na boisku trawiastym w Suchym Lesie,
10. Budowa brakującej infrastruktury (woda, kanalizacja) wraz z nawierzchnią (asfalt lub z kostki) na ul. Lipowej w Suchym Lesie,
11. Budowa altany biesiadnej w parku przy ul. Szkółkarskiej (okolice paleniska),
12. Dodatkowe patrole Policji na osiedlu Suchy Las – dofinansowanie.

Wybrane aktualności osiedlowe

1. wg nieoficjalnych informacji spór dotyczący lokalizacji siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej zakończył się z korzyścią dla Mieszkańców osiedla. Lokalizacja przy ul. Szkółkarskiej nie jest już rozpatrywana. Na dzień dzisiejszy bardzo prawdopodobna wydaje się lokalizacja przy ul. Obornickiej, na działce obok salonu samochodowego Renault. Dziękuję Państwu za wyrazy poparcia w tej sprawie.
2. przejście dla pieszych przez ul. Szkółkarską przy ul. Borówkowej jest w fazie opracowywania rysunków określających umiejscowienie przejścia. Opracowanie powstanie jeszcze we wrześniu. Mamy nadzieję, że ten temat uda się jak najszybciej załatwić.
3. dostajemy liczne sygnały zniecierpliwionych Mieszkańców oczekujących zmian w organizacji ruchu drogowego. Na dzień dzisiejszy projekt tych zmian przekazany został do oceny samorządu powiatowego. Jest to jeden z ostatnich etapów przed faktycznym, fizycznym wdrożeniem zmian.