Miesięczne archiwum: styczeń 2017

Aktualności – styczeń

1.    W połowie grudnia 2016 roku odbyła się na terenie osiedla wigilia zorganizowana przez Klub Dębowy Liść i Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. Jako zarząd osiedla postanowiliśmy wesprzeć tą inicjatywę, zamiast organizować własną wigilię dla seniorów. Reprezentował nas Krzysztof Pilas, który wręczył obecnym drobne upominki.

2.    Rada gminy Suchy Las przyjęła budżet na rok 2017. Dzięki sprzyjającej postawie radnych możemy spodziewać się bardzo wysokich nakładów na budowę dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Na terenie naszego osiedla na ten cel wydatkowane zostaną środki w wysokości około 4.155.000 zł. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy przewidziana jest m.in. przebudowa ul. Szkółkarskiej z jednoczesną budową ścieżki rowerowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Borówkowej do ul. Wałeckiej, budowa brakującego fragmentu ul. Stefańskiego, przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej i Nektarowej, a także budowa ulicy Jeżynowej z miejscami parkingowymi oraz pasem zieleni w rejonie ul. Truskawkowej. O tą ostatnią inwestycję szczególnie intensywnie zabiegała radna dr Agnieszka Targońska. Dla mieszkańców osiedla Poziomkowego, ale nie tylko, ważna zapewne będzie też informacja, że gmina przeznaczy 365 tys. zł na prace związane z gminnym monitoringiem. Na ten cel zarezerwowaliśmy także środki w budżecie osiedla Suchy Las. Innym ważnym zadaniem będzie też przygotowanie projektu, a następnie wykonanie oświetlenia na ul. Sucholeskiej. Niektóre fragmenty tej drogi powiatowej są bowiem bardzo niebezpieczne dla pieszych właśnie z braku właściwego oświetlenia, co zauważyć można szczególnie teraz, w porze zimowej.

3.    W Internecie pojawiła się oferta sprzedaży dużej (ponad 18.000 metrów kwadratowych) działki budowlanej przy skrzyżowaniu ul. Promienistej i Nizinnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przewidziano zabudowę mieszkaniową i aktywizację gospodarczą. Czy czeka nas zatem kolejne osiedle? Sprawie będziemy się przyglądać.