Miesięczne archiwum: maj 2018

Projekt planu – Borówkowa/Promienista

Szanowni Państwo,

Zarząd Osiedla otrzymał projekt planu miejscowego dla rejonu ul. Promienistej, Borówkowej, Powstańców Wlkp. i Serdecznej. Zarząd ma teraz 30 dni na wypowiedzenie się co do tego projektu (licząc od 22 maja 2018 r.).

Ponieważ sprawa budzi duże kontrowersje, udostępniam (PONIŻEJ) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w interesującym nas rejonie. Uprzejmie proszę o przeanalizowanie załącznika.

EWENTUALNE UWAGI, SPOSTRZEŻENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES [email protected]

Po wstępnych analizach należy zauważyć, że zasadniczo uwzględniono uwagi mieszkańców sformułowane na spotkaniu w maju 2017 r. Uwagi te zostały później jeszcze raz przekazane przez Zarząd Osiedla do urzędu gminy w lipcu 2017 r., tj. w czasie gdy przystępowano do sporządzenia projektu miejscowego planu.

I tak – dla działek budzących największe kontrowersje projekt planu przewiduje m.in. (w §8):

1) lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku garażowego albo gospodarczego,
2) wskaźnik zabudowy nie więcej niż 30%,
3) budynki mieszkalne jako wolnostojące,
4) dopuszczenie możliwości wydzielenia działek o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2.

Pozdrawiam
Michał Dziedzic
Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las

Download (PDF, 5.21MB)