Miesięczne archiwum: maj 2019

Dzień Dziecka na górce – 2 czerwca 2019!

Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców wraz z opiekunami
do wspólnej zabawy okazji Dnia Dziecka.

2 czerwca 2019r. w parku przy ul. Szkółkarskiej w godz. 14:00-17:00 na wszystkich czekać będą liczne atrakcje, m.in.: ścianka wspinaczkowa, mega dart, basen pełen kolorowych kulek, bańki mydlane…

Dla najmłodszych Zarząd Osiedla funduje kolorową watę cukrową i zdrowe jabłuszka!

Zachęcamy do zabawy! Drodzy mieszkańcy, zabierzcie ze sobą parę złotych na pyszne wypieki i lody oraz bidon na wodę! Woda będzie w dużych baniakach, ale im mniej kubeczków jednorazowych zużyjemy, tym większa korzyść dla środowiska!

Zapraszamy!

Dzień Dziecka 2019

Regulamin paleniska w Parku przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie

REGULAMIN PALENISKA

w Parku przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie

wg. zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las nr 66/2015 z dnia 22.04.2015r.

 1. Palenisko – miejsce do palenia ogniska jest obiektem Gminy Suchy Las.
 2. Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 7:00 do 22:00.
 3. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym w parku jest zabronione.
 4. Przepisy niniejszego regulaminu nie naruszają przepisów Regulaminu korzystania z parku.
 5. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach.
 6. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.
 7. Organizator ogniska zobowiązany jest zapewnić drewno do palenia ogniska we własnym zakresie, zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
 8. Drewno przewidziane do palenia ogniska nie może pochodzić z zadrzewień i elementów wyposażenia parku oraz okolicznego lasu. Nie zastosowanie się do tego warunku podlega karze zgodnie z art. 144 § 3 kodeksu wykroczeń.
 9. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
 10. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
 11. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 12. Zabrania się wrzucania do paleniska odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 13. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Gminnej, a także odpowiedzialnością karną.
 14. Organizacja ogniska możliwa jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do przedstawiciela Zarządu Osiedla Suchy Las: tel. +48 796 711 907
 15. Telefony alarmowe:

Policja – Komisariat w Suchym Lesie – tel. 61 8413-010, 698-084-696 patrol

Straż Gminna w Suchym Lesie – tel. 61 8125-181, 606-310-419 patrol

Straż Pożarna – 998

Pogotowie ratunkowe – 999

Zebranie mieszkańców Osiedla

Zarząd Osiedla zaprasza na

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW

OSIEDLA SUCHY LAS

3 czerwca 2019r. (poniedziałek) godz. 18:00

sala widowiskowa Centrum Kultury i Biblioteki w Suchym Lesie

Plan zebrania:

 1. Powitanie i przedstawienie planu
 2. Wybór prowadzącego zebranie
 3. Sprawozdanie z wykonania zadań lokalnych w roku 2019
 4. Przedstawienie otrzymanych od mieszkańców propozycji na przeznaczenie środków z zadania lokalnego na 2020 rok
 5. Przeznaczenie środków finansowych pozostałych z 2018r.
 6. Informacje Wójta
 7. Wolne głosy i wnioski

Na Państwa propozycje zadań lokalnych na 2020 rok czekamy do 31 maja br. Można je zgłaszać pod adresem: [email protected] lub telefonicznie: +48 602 757 865.

Zapraszam w imieniu Zarządu Osiedla,

Sylwia Szenk

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las

e-mail: [email protected]

Propozycje zadań lokalnych na rok 2020

Drodzy mieszkańcy!

Zachęcamy do składania propozycji do zadań lokalnych z budżetu Osiedla na rok 2020. Na Państwa propozycje czekamy do 31 maja 2019r. Propozycje zostaną zebrane i przedstawione podczas najbliższego zebrania mieszkańców.

Do dyspozycji na rok 2020 będziemy mieli około 120 000zł. Zadania lokalne to m.in. drobne inwestycje na terenie osiedla (np. doposażenie placów zabaw, wiaty rowerowe, nasadzenia) i działalność integracyjna na rzecz naszych mieszkańców.

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów do Przewodniczącej Osiedla, Sylwii Szenk: [email protected], +48 602 757 865