Miesięczne archiwum: wrzesień 2019

Regulamin organizowanych wydarzeń

Drodzy Mieszkańcy!

Mając na uwadze bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy, zdecydowaliśmy się na stworzenie regulaminu uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Liczymy na Państwa zrozumienie!

Pamiętajmy, że organizowane i współorganizowane przez Zarząd Osiedla Suchy Las wydarzenia są adresowane przede wszystkim do mieszkańców naszego Osiedla i Gminy. Są one nieodpłatne i służą przede wszystkim sąsiedzkiej integracji. Każdy uczestnik bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów (m.in. przeciwpożarowych). Dzieci uczestniczące w naszych wydarzeniach biorą w nich udział za zgodą i pod opieką rodziców / opiekunów i to ci ostatni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez nieletnich.

Pełną treść regulaminu zamieszczamy poniżej.

Regulamin-uczestnictwa-w-wydarzeniach-OSL-2019

Po zebraniu mieszkańców Osiedla Suchy Las – 10 września 2019r.

10 września 2019r. spotkaliśmy się w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Suchym Lesie, aby przede wszystkim wybrać zadania lokalne do realizacji w 2020r. 

Spośród wszystkich zgłoszonych i pozytywnie zaopiniowanych przez Wójta naszej Gminy zadań (a było ich w sumie 27), wybraliśmy 11, które zaplanowaliśmy na 2020r. Głosowało 38 mieszkańców obecnych na zebraniu.

Wśród zadań, które otrzymały największą liczbę głosów są m.in.:

  • działania integracyjne
  • oświetlenie oraz poidełko przy boisku do koszykówki przy ul. Poziomkowej
  • nasadzenia na terenie naszego Osiedla
  • dofinansowanie imprez sportowych oraz obchodów 65-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie

Pełna lista zadań (wraz z informacją o ilości głosów) wybranych przez naszych mieszkańców do realizacji znajduje się w załączonym pliku.

Poza głosowaniem nad zadaniami lokalnymi, na zebraniu rozmawialiśmy również o tym, co aktualnie dzieje się na naszym Osiedlu oraz o czekających nas imprezach integracyjnych (m.in. Mikołajki), o propozycjach do budżetu gminy na 2020r., o ścieżkach rowerowych i planie nowej organizacji ruchu na naszym Osiedlu, który mamy nadzieję skonsultować z mieszkańcami na kolejnym planowanym spotkaniu. 

Ważnym elementem spotkania były wnioski zgłaszane przez mieszkańców, dotyczące monitoringu (m.in. na Os. Poziomkowym) oraz uciążliwości stacji przekaźnikowych umieszczonych na budynkach Urzędu Gminy oraz Galerii Sucholeskiej.

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas i uczestniczyli w zebraniu. Gratulujemy wnioskodawcom pomysłów zadań lokalnych, które zyskały aprobatę sąsiadów i które będziemy realizowali w 2020r. 

Zapraszamy już teraz na kolejne spotkania oraz do zgłaszania nam wszelkich uwag i wniosków!

ZADANIA LOKALNE WYBRANE DO REALIZACJI NA ROK 2020 PRZEZ MIESZKAŃCÓW