Miesięczne archiwum: lipiec 2020

Wtorki na ROLKI

Wraz z instruktorami z RollRunners – Szkółka Rolkowa zapraszamy na wtorkowe spotkania rolkowe: 4, 11 i 18 sierpnia w godzinach 10:30-12:00. Spotykamy się na skateparku przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, ul. Szkolna.
Zapraszamy dzieciaki i młodzież! Zapraszamy i dorosłych! Nie ważny stopień zaawansowania! Zawsze można nauczyć się nowego triku!
Hamowanie bez hamulca? Bezpieczne podjazdy i zjazdy? Slalom? Wszystko jest możliwe!

Zabierz swój sprzęt, kask (obowiązkowo!) i ochraniacze!
Udział bezpłatny!

Na miejscu zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk.
Dla bezpieczeństwa własnego i innych stosujemy się do regulaminu wydarzenia, ogólnego regulaminu wydarzeń organizowanych przez Zarząd Osiedla Suchy Las oraz do regulaminu skateparku! Pamiętamy też o wytycznych związanych z COVID-19 – https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Regulamin-uczestnictwa-w-wydarzeniach-OSL-2019

Regulamin-Wtorki-na-Rolki-2020

Propozycje zadań lokalnych na rok 2021 dla Osiedla Suchy Las

Szanowni Państwo, drodzy Sąsiedzi!

Dziękujemy za tak liczne propozycje do zadań lokalnych na rok 2021! Wśród Państwa pomysłów znalazły się m.in.:

 1. Integracja – 30.000zł (m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, zajecia sportowo-edukacyjne, ogniska sąsiedzkie tematyczne 4 – np. przywitanie wiosny, spotkanie z sąsiadem, pożegnanie lata, ognisko sylwestrowe. Wniosek Zarządu Osiedla.
 2. Huśtawka dla osób niepełnosprawnych – 10.000zł (plac zabaw im. Zająca Poziomki). Wniosek mieszkańców.
 3. Usunięcie zajączka z palcu zabaw przy ul. Poziomkowej – 2.000zł. Wniosek Zarządu Oseidla.
 4. Wybudowanie na terenie boiska przy SP1 ujęcia z wodą pitną 15.000zł (zadanie skreślone z budżetu 2020 z powodu pandemii). Wniosek mieszkańcow z zebrania z dnia 30.06.2020r.
 5. Dofinansowanie szaf-gablot dla SP1 – 3.000zł – celem wyeksponowania pucharów uczniów zdobytych w licznych konkursach, zawodach. Wniosek Dyrekcji SP1.
 6. Nasadzenia roślinności na Osiedlu – 20.000zł. Wniosek Zarządu Osedla.
 7. Ławki – 10.000zł. Wniosek Zarządu Osiedla.
 8. Kosze na śmieci, kosze na psie odchody – 10.000zł. Wniosek Zarządu Osiedla.
 9. Stojak na rowery – Os. Platanowe –  2.000zł. Wniosek mieszkańców.
 10. Dofinansowanie Elektronicznego Ucha – miernika poziomu hałasu – do sal dzieci najmłodszych w SP1 – 2.500zł. Koszt jednego urządzenia to ok. 1.000zł netto. – prośba o 2 urządzenia. Wniosek Rady Rodziców SP1.
 11. Dofinansowanie gier edukacyjnych dla najmłodszych w SP1 – 2.000zł (gry ścienne, urozmaicające korytarze i przyczyniające się do ćwiczeń umiejętności logicznych dzieci. Wniosek Dyrekcji SP1. 
 12. Dofinansowanie miejsc do siedzenia dla SP1 – 3.500zł- pufy dla dzieci
  i młodzieży do biblioteki. Wniosek Dyrekcji SP1.
 13. Zaplanowanie i wykonanie letniej strefy wypoczynkowej na terenie Górki Saneczkowej przy ul. Szkóarskiej – 40.000zł  (zakup 10 leżaków, zakup hamaków, przygotowanie terenu wypoczynkowego, kosz na odpady). Wniosek mieszkańców.
 14. Trampoliny na Placu zabaw przy ul. Poziomkowej i ul. Szkółkarskiej – 20.000zł. Wniosek mieszkańców.
 15. Pojemnik na nakrętki – przy UG – 5.000zł. Wniosek Zarządu Osiedla.
 16. Tabliczki z zakazem wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla dzieci – 2.000zł.  Wniosek mieszkańców.
 17. Budowa rowerowej stacji  naprawczej, lokalizacja: Park ul. Szkółkarska – 7.000zł. Wniosek mieszkańców.
 18. Budowa dwóch rekreacyjnych hamaków, lokalizacja: Park ul. Szkółkarska lub Park ul. Poziomkowa – 10.000 zł brutto (za 2 sztuki). Wniosek mieszkańców. 
 19. Uzupełnienie zadrzewienia na ul. Stefańskiego – około 8 szt. platanu klonolistego, lokalizacja: ul. Stefańskiego – 6.000zł. Wniosek mieszkańców.
 20. Partycypacja w kosztach budowy oświetlenia boiska sportowego przy ul. Poziomkowej – 20.000zł. Wniosek mieszkańców.
 21. Budowa placu wodnego  – 3 urządzenia; lokalizacja: Park ul. Szkółkarska lub Park ul. Poziomkowa – 70.000zł. Wniosek mieszkańców.
 22. Budowa dwóch rekreacyjnych drewnianych leżanek, lokalizacja: Park ul. Szkółkarska lub Park ul. Poziomkowa – 5.000zł brutto (za 2 sztuki). Wniosek mieszkańców. 
 23. Wniosek o zabezpieczanie środków finansowych jako wkład własny
  do wniosku o grant Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek – 18.200zł. Wniosek dotyczyłby projektu rewitalizacji terenu rekreacyjnego przy ul. Szkółkarskiej wokół górki saneczkowej. Wniosek mieszkańców.
 24. Psi wybieg na terenie Placu Zabaw im. Zająca Poziomki – 15.000zł. Wniosek mieszkańców.
 25. Projekt zagospodarowania terenu oraz nasadzenia w przedłużeniu ul. Diamentowej, przy myjni i przy blokach Osiedla Szafirowego – 20.000zł. Wniosek mieszkańców.
 26. Wybudowanie na terenie przy Górce Saneczkowej boiska do mini-koszykówki dla dzieci do 12 lat z obniżonymi tablicami i koszami. Wniosek mieszkańców.

Wszystkie wymienione propozycje spełniają kryteria zadania lokalnego. Ponieważ niektóre zadania się uzupełniają i są ze sobą komplementarne, Zarząd Osiedla przygotuje spójną listę propozycji, którą przedstawimy Wójtowi do akceptacji.

Budżet na 2021 rok na wszystkie zadania lokalne dla naszego Osiedla Suchy Las to 113.784,00zł brutto.

Ponadto spłynęły do nas od mieszkańców pierwsze wnioski do budżetu Gminy na rok 2021:

 • monitoring – plac zabaw os. Poziomkowe;
 • wymiana oświetlenia na led wraz z włącznikiem czasowym na boisku szkolnym przy SP1;
 • wybrukowanie pieszociągu pomiędzy ul. Szkółkarską 69 a Stefańskiego 44;
 • reorganizacja ścieżki między osiedlem Poziomkowym a ulicą Powstańców Wlkp., przy przystanku autobusowym os. Poziomkowe;
 • modernizacja oświetlenia na os. Poziomkowym;
 • modernizacja infrastruktury w ciągu ulicy Sucholeskiej, na odcinku między ulicą Szkółkarską a Powstańców Wlkp.: montaż progów spowalniających/”poduszek berlińskich”, montaż dodatkowego oświetlenia przy przejściach dla pieszych, montaż sygnalizacji świetlnej, ostrzegawczej przy przejściach dla pieszych, montaż dodatkowej ilości latarni ulicznych na tym odcinku ulicy Sucholeskiej.

Przebudowa ul. Szkółkarskiej z budową ścieżki rowerowej

Jedną z inwestycji, dla których wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę jest przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej – przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej.

Szczegółowy projekt inwestycji znajduje się na stronach Urzędu Gminy:
https://www.suchylas.pl/2020/06/10/drogowe-plany-inwestycyjne-na-najblizsze-lata/

Poniżej, dla ułatwienia, załączamy pliki PDF z projektem tej inwestycji.

Na Zebraniu Mieszkańców w dniu 30 czerwca 2020r. rozmawialiśmy na temat tej inwestycji. Na pytania i wątpliwości mieszkańców odpowiadał obecny na spotkaniu Wójt.

Zebraliśmy wszystkie zastrzeżenia i uwagi, które zgłaszali nam mieszkańcy odnośnie inwestycji na ul. Szkółkarskiej:

– według części mieszkańców ścieżka rowerowa na ul. Szkółkarskiej będzie dublowaniem inwestycji, ponieważ równolegle ma powstać ścieżka na ul. Stefańskiego.

– mieszkańcy ulicy po stronie, gdzie ma być wytyczona ścieżka, obawiają się utraty miejsc parkingowych przy swoich posesjach. Obecnie samochody stoją wzdłuż ogrodzeń. Po powstaniu ścieżki, nie będzie możliwości takiego parkowania i postoju samochodów z uwagi na zakaz postoju i zatrzymywania się na ścieżce rowerowej oraz urządzonym pasie zieleni. Wójt poinformował o możliwości dzierżawy terenu przed posesją pod pewnymi warunkami lub o wystąpienie do Gminy o zajęcie pasa drogowego i uiszczenie stosownej opłaty rocznej, zgodnej z przepisami. Mieszkańcy chcieliby poznać zasady, na jakich taka dzierżawa będzie możliwa oraz na jakie zwolnienia w opłacie dzierżawy mogą liczyć. 

– zwrócono uwagę na wpływ inwestycji na ruch samochodowy na ul. Szkółkarskiej w kontekście nowo powstających osiedli, m.in. przy Złotniki Parku. Ulica Szkółkarska już dzisiaj jest mocno obciążona i większość ruchu samochodowego w kierunku do Złotnik i Osiedla Grzybowego odbywa się właśnie tą ulicą. Istnieje obawa, że ścieżka rowerowa, uniemożliwiająca postój samochodów na poboczu drogi, a co za tym idzie wymuszająca ich zatrzymywanie się w pasie drogowym będzie powodowała dodatkowe korki w godzinach komunikacyjnego szczytu.

– niektórzy mieszkańcy podnieśli kwestię bezpieczeństwa wyjazdu z posesji – uważają, że wyjazd z posesji bezpośrednio na ścieżkę rowerową jest dużo bardziej niebezpieczny, niż obecnie na jezdnię.

– pojawiły się głosy, by w miarę możliwości zachować niektóre drzewa, obecnie w projekcie przeznaczone do wycinki, w skrajni ścieżki rowerowej. W związku z tym, zwracamy się z propozycją, by w dokumentacji przetargowej zawrzeć zastrzeżenie o możliwości wstrzymania wycinki drzew, które potencjalnie można zachować oraz by prace drogowe były prowadzone z najwyższą dbałością o systemy korzeniowe drzew znajdujących się w bezpośredniej bliskości inwestycji.

– Wójt poinformował mieszkańców, że przy okazji inwestycji na długości całej ulicy będzie budowana kanalizacja telekomunikacyjna. Sugerujemy, by gminna spółka GCI przygotowała projekt okablowania światłowodem fragmentu ul. Szkółkarskiej pomiędzy ul. Jagodową a Borówkową i aby tą inwestycję przeprowadzić jednocześnie z remontem drogi. Środki na tą część infrastruktury światłowodowej, mamy nadzieję, Rada Gminy zabezpieczy w budżecie na przyszły rok. Jako Zarząd Osiedla Suchy Las będziemy składali taki właśnie wniosek do budżetu 2021.

W dniu dzisiejszym, przekazaliśmy również powyższe uwagi radnej Wiesławie Prycińskiej, w odpowiedzi na prośbę Komisji Budżetowej o wyrażenie opinii w sprawie inwestycji na ul. Szkółkarskiej.

Dodajmy, że przebudowa ul. Szkółkarskiej wraz z budową ścieżki rowerowej jest już zaplanowana i prawdopodobnie do końca miesiąca lipca zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Będą się one odbywały etapami i równocześnie z budową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Stefańskiego. Musimy niestety liczyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi na ul. Szkółkarskiej po rozpoczęciu prac, co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym roku.

Suchy-Las-ul.-Szkółkarska-ścieżka-rowrerowa-1-2

Suchy-Las-ul.-Szkółkarska-ścieżka-rowrerowa-2-1

Suchy-Las-ul.-Stefańskiego-ścieżka-rowrerowa-chodnik-1