Co zrealizujemy w roku 2018?

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym złożone zostały dokumenty z zebrania mieszkańców, które odbyło się 13 września 2017 r.

Na zebraniu tym mieszkańcy zdecydowali o realizacji w 2018 r. następujących zadań z budżetu Osiedla Suchy Las:

(uwaga: wizualizacje mają jedynie charakter poglądowy. Zrealizowane zadania mogą różnić się od niżej wskazanych grafik)

1.zadaszenie piaskownicy na placu zabaw przedszkola Leśne Ludki – żagiel oraz zadaszenie piaskownicy na placu zabaw w parku przy ul. Szkółkarskiej – żagiel,

2.działania integracyjne, edukacyjne i informacyjne na rzecz mieszkańców osiedla,

3.budowa wiaty przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej) wraz ze stołami i ławkami,

4.zakup i montaż koszy na śmieci – 10 sztuk oraz zakup i montaż ławek – 10 sztuk.

5.zakup i montaż dwóch wiat (ławki rezerwowych) na boisku ze sztuczną trawą przy ul. Poziomkowej,

Poza tym zebranie mieszkańców sformułowało następujące wnioski do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2018:
1.montaż oświetlenia na ul. Serdecznej, fragment od ul. Parkowej do ul. Powstańców Wlkp.,
2.budowa brakującego fragmentu chodnika przy ul. Szkółkarskiej, przy pizzerii, przy ul. Saneczkowej,
3.projekt i wykonanie chodnika na ul. Stefańskiego – od Platanowego do Borówkowej,
4.projekt i wykonanie ul. Rzemieślniczej,
5.projekt i wykonanie ul. Nektarowej – nr od 35 do 37A,
6.projekt i wykonanie przedłużenia ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szkółkarskiej
– od strony parku do Borówkowej,
7.montaż kurtyny wodnej na placu zabaw przy os. Poziomkowym,
8.projekt i wykonanie ul. Tęczowej,
9.projekt i wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Poziomkowej – od Powstańców Wlkp. do
ul. Szkolnej,
10.budowa infrastruktury wraz z nawierzchnią ul. Lipowej na podstawie projektu stanowiącego zadanie budżetowe w roku 2017.