Nasi radni

Radni z naszego Osiedla w kadencji 2018-2023:

Wiesława Prycińska

wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego

kontakt: [email protected]; +48 600 048 223

Maciej Jankowiak

przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

kontakt: [email protected]; +48 730 992 478

Robert Rozwadowski

wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

kontakt: [email protected]; +48 608 591 990