Trzy decyzje zebrania mieszkańców z 16 czerwca 2015

Szanowni Państwo,
zamieszczam trzy uchwały zebrania mieszkańców podjęte 16.06.2015 r.

1.
Decyzją zgromadzonych środki finansowe osiedla pozostałe na 2015 r. przeznaczone zostaną na:
+ pojemnik na odpady oraz pojemnik na popiół przy ognisku,
+ dodatkowe ławeczki przy ognisku,
+ dosadzenie drzewek na górce saneczkowej,
+ spotkanie integracyjne mieszkańców – grill w ramach pożegnania lata.

2

1

2.
Ponadto mieszkańcy zadecydowali o utworzeniu czterech komisji przy zarządzie osiedla, które będą wsparciem merytorycznym i organizacyjnym dla członków zarządu. W sumie w komisjach na rzecz mieszkańców pracować społecznie będzie 27 osób!

3

3.
Zebranie mieszkańców postanowiło również zobowiązać zarząd osiedla Suchy Las do podjęcia działań na rzecz opracowania kompleksowego programu uspokojenia ruchu drogowego dla osiedla Suchy Las, a w szczególności do złożenia stosownego wniosku do Wójta Gminy i Rady Gminy o przygotowanie takiego programu w możliwie najszybszym terminie, w oparciu o wiedzę fachową oraz z uwzględnieniem interesu mieszkańców

4

Pozdrawiam
Michał Dziedzic
Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las