Wnioski do planu – Promienista/Borówkowa/Powstańców Wlkp.

Szanowni Państwo,

do 24 lipca można składać w urzędzie gminy wnioski do planu miejscowego Promienista, Borówkowa, Powstańców Wielkopolskich.

W dniu dzisiejszym złożyłem wnioski do tego planu zgodnie z ustaleniami ze spotkania 10 maja 2017 r. m2.

Treść obwieszczenia oraz pismo z wnioskami załączam poniżej.