Budżet Gminy na 2020r – nasze wnioski

W październiku 2019r. złożyliśmy w Urzędzie Gminy wniosek o zabezpieczenie w projekcie budżetu Gminy Suchy Las na rok 2020 środków na:

1. Dodatkowe kamery monitoringu na terenie osiedla Suchy Las – sztuk 10. Niejednokrotnie docierały do nas głosy od mieszkańców, że takie kamery monitoringu są pożądane, zwłaszcza w miejscach tj. place zabaw czy okolice Osiedla Poziomkowego. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa na terenie naszego Osiedla, była to nasza pierwsza propozycja.

2. Dodatkowe ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody. Urządzenia te są stosunkowo drogie, a wśród zadań lokalnych, nad którymi głosowali mieszkańcy, wniosek o dodatkowe ławki i kosze (m.in. przy Os. Platanowym) nie uzyskał wystarczającej liczby głosów. Dlatego zdecydowaliśmy się wnioskować o nie w budżecie gminnym.

3. Oświetlenie boiska przy ul. Powstańców Wlkp. Na zebraniu mieszkańców we wrześniu zadecydowaliśmy, że inwestycję tą zgłosimy do budżetu Gminy na 2020r. z uwagi na wysoki koszt realizacji (75.000zł).

4. Wykup działki o nr 397/6 przy ulicy Szkółkarskiej. Propozycja ta pojawiła się jako wyraz niezadowolenia części mieszkańców z inwestycji, która na ww. działce została rozpoczęta. Pomimo licznych interwencji i monitów, inwestor nie wywiązuje się z deklarowanych terminów zakończenia prac. Teren jest wyłączony z użytkowania, nieestetyczny, niebezpieczny (ogrodzenie terenu jest w fatalnym stanie).

5. Ławka solarna – 1 sztuka. Ławki takie instalowane są coraz częściej na terenach wspólnych. Wyposażone są w panele fotowoltaiczne oraz wyjścia m.in. USB, idealne do ładowania m.in. telefonów komórkowych i elektrycznych hulajnóg.