Archiwum kategorii: Informacja

Przebudowa ul. Szkółkarskiej z budową ścieżki rowerowej

Jedną z inwestycji, dla których wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę jest przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej – przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej.

Szczegółowy projekt inwestycji znajduje się na stronach Urzędu Gminy:
https://www.suchylas.pl/2020/06/10/drogowe-plany-inwestycyjne-na-najblizsze-lata/

Poniżej, dla ułatwienia, załączamy pliki PDF z projektem tej inwestycji.

Na Zebraniu Mieszkańców w dniu 30 czerwca 2020r. rozmawialiśmy na temat tej inwestycji. Na pytania i wątpliwości mieszkańców odpowiadał obecny na spotkaniu Wójt.

Zebraliśmy wszystkie zastrzeżenia i uwagi, które zgłaszali nam mieszkańcy odnośnie inwestycji na ul. Szkółkarskiej:

– według części mieszkańców ścieżka rowerowa na ul. Szkółkarskiej będzie dublowaniem inwestycji, ponieważ równolegle ma powstać ścieżka na ul. Stefańskiego.

– mieszkańcy ulicy po stronie, gdzie ma być wytyczona ścieżka, obawiają się utraty miejsc parkingowych przy swoich posesjach. Obecnie samochody stoją wzdłuż ogrodzeń. Po powstaniu ścieżki, nie będzie możliwości takiego parkowania i postoju samochodów z uwagi na zakaz postoju i zatrzymywania się na ścieżce rowerowej oraz urządzonym pasie zieleni. Wójt poinformował o możliwości dzierżawy terenu przed posesją pod pewnymi warunkami lub o wystąpienie do Gminy o zajęcie pasa drogowego i uiszczenie stosownej opłaty rocznej, zgodnej z przepisami. Mieszkańcy chcieliby poznać zasady, na jakich taka dzierżawa będzie możliwa oraz na jakie zwolnienia w opłacie dzierżawy mogą liczyć. 

– zwrócono uwagę na wpływ inwestycji na ruch samochodowy na ul. Szkółkarskiej w kontekście nowo powstających osiedli, m.in. przy Złotniki Parku. Ulica Szkółkarska już dzisiaj jest mocno obciążona i większość ruchu samochodowego w kierunku do Złotnik i Osiedla Grzybowego odbywa się właśnie tą ulicą. Istnieje obawa, że ścieżka rowerowa, uniemożliwiająca postój samochodów na poboczu drogi, a co za tym idzie wymuszająca ich zatrzymywanie się w pasie drogowym będzie powodowała dodatkowe korki w godzinach komunikacyjnego szczytu.

– niektórzy mieszkańcy podnieśli kwestię bezpieczeństwa wyjazdu z posesji – uważają, że wyjazd z posesji bezpośrednio na ścieżkę rowerową jest dużo bardziej niebezpieczny, niż obecnie na jezdnię.

– pojawiły się głosy, by w miarę możliwości zachować niektóre drzewa, obecnie w projekcie przeznaczone do wycinki, w skrajni ścieżki rowerowej. W związku z tym, zwracamy się z propozycją, by w dokumentacji przetargowej zawrzeć zastrzeżenie o możliwości wstrzymania wycinki drzew, które potencjalnie można zachować oraz by prace drogowe były prowadzone z najwyższą dbałością o systemy korzeniowe drzew znajdujących się w bezpośredniej bliskości inwestycji.

– Wójt poinformował mieszkańców, że przy okazji inwestycji na długości całej ulicy będzie budowana kanalizacja telekomunikacyjna. Sugerujemy, by gminna spółka GCI przygotowała projekt okablowania światłowodem fragmentu ul. Szkółkarskiej pomiędzy ul. Jagodową a Borówkową i aby tą inwestycję przeprowadzić jednocześnie z remontem drogi. Środki na tą część infrastruktury światłowodowej, mamy nadzieję, Rada Gminy zabezpieczy w budżecie na przyszły rok. Jako Zarząd Osiedla Suchy Las będziemy składali taki właśnie wniosek do budżetu 2021.

W dniu dzisiejszym, przekazaliśmy również powyższe uwagi radnej Wiesławie Prycińskiej, w odpowiedzi na prośbę Komisji Budżetowej o wyrażenie opinii w sprawie inwestycji na ul. Szkółkarskiej.

Dodajmy, że przebudowa ul. Szkółkarskiej wraz z budową ścieżki rowerowej jest już zaplanowana i prawdopodobnie do końca miesiąca lipca zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Będą się one odbywały etapami i równocześnie z budową ciągu pieszo-rowerowego na ul. Stefańskiego. Musimy niestety liczyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi na ul. Szkółkarskiej po rozpoczęciu prac, co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w tym roku.

Suchy-Las-ul.-Szkółkarska-ścieżka-rowrerowa-1-2

Suchy-Las-ul.-Szkółkarska-ścieżka-rowrerowa-2-1

Suchy-Las-ul.-Stefańskiego-ścieżka-rowrerowa-chodnik-1

Zebranie Mieszkańców Osiedla Suchy Las

Zarząd Osiedla zaprasza na

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SUCHY LAS

30 CZERWCA 2020r. (wtorek) godz. 19:00

sala widowiskowa Centrum Kultury i Bilblioteki w Suchym Lesie

Plan zebrania:

 1. Powitanie i przedstawienie planu
 2. Wybór prowadzącego zebranie
 3. Sprawozdanie z wykonania zadań lokalnych w roku 2019/2020
 4. Propozycje zadań lokalnych do realizacji w 2021r.
 5. Omówienie inwestycji na terenie Osiedla Suchy Las
 6. Sprawy bieżące
 7. Informacje Wójta
 8. Wolne głosy i wnioski

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu!

Przypominamy, że propozycje zadań lokalnych można składać u Przewodniczącej Zarządu do dnia 26.06.2020r.

Zapraszam w imieniu Zarządu Osiedla,

Sylwia Szenk

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las

e-mail: [email protected]

Zebranie mieszkańców Osiedla Suchy Las

Zarząd Osiedla zaprasza na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SUCHY LAS

19 LUTEGO 2020r. (środa) godz. 19:00

sala widowiskowa Centrum Kultury i Bilblioteki w Suchym Lesie

Plan zebrania:

 1. Powitanie i przedstawienie planu
 2. Wybór prowadzącego zebranie
 3. Sprawozdanie z wykonania zadań lokalnych w roku 2019
 4. Przeznaczenie środków finansowych pozostałych z 2019r.
 5. Omówienie zadań lokalnych do realizacji w 2020r.
 6. Sprawy bieżące
 7. Informacje Wójta
 8. Wolne głosy i wnioski

Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu!

Zapraszam w imieniu Zarządu Osiedla,

Sylwia Szenk

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Suchy Las

e-mail: [email protected]

101 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Zarząd Osiedla Suchy Las serdecznei zaprasza na obchody 101 Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Spotykamy się 27 grudnia 2019r. (piatek) o godz. 18:00 przed Urzędem Gminy w Suchym Lesie, skąd przemaszerujemy na miejsce obchodów.

Przy Głazie z tablicą upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich z terenu gminy Suchy Las przy ul. Poziomkowej (na wysokości hali sportowej GOS) wysłuchamy okolicznościowego wystąpienia. Po nim nastąpi złożenie zniczy i odśpiewanie pieśni powstańczych.

Towarzyszyć nam będą harcerze z 1 Sucholeskiej Drużyny Harcerskiej “Grań”.
Serdecznie zapraszamy!

rocznicaPowstania2019zaproszenie

RocznicaPowstaniaWlkp2019program