Nowy numer telefonu do opiekuna miejsca na ognisko przy ul. Szkółkarskiej

+48 796 711 907 to nowy numer telefonu do opiekuna ogniska przy ul. Szkółkarskiej.

Jednocześnie przypominamy, że palenie ognia na wyznaczonym terenie jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu do opiekuna – przedstawiciela Zarządu Osiedla.

Zwracamy też uwagę, że dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.