Regulamin organizowanych wydarzeń

Drodzy Mieszkańcy!

Mając na uwadze bezpieczeństwo i obowiązujące przepisy, zdecydowaliśmy się na stworzenie regulaminu uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Liczymy na Państwa zrozumienie!

Pamiętajmy, że organizowane i współorganizowane przez Zarząd Osiedla Suchy Las wydarzenia są adresowane przede wszystkim do mieszkańców naszego Osiedla i Gminy. Są one nieodpłatne i służą przede wszystkim sąsiedzkiej integracji. Każdy uczestnik bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów (m.in. przeciwpożarowych). Dzieci uczestniczące w naszych wydarzeniach biorą w nich udział za zgodą i pod opieką rodziców / opiekunów i to ci ostatni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez nieletnich.

Pełną treść regulaminu zamieszczamy poniżej.

Regulamin-uczestnictwa-w-wydarzeniach-OSL-2019