W tym roku minęło 5 lat kadencji Zarządu Osiedla Suchy Las.
Zgodnie z regulaminem i na podstawie uchwały Rady Gminy nr LXVI/779/24 z dnia 25 stycznia br. Wój zarządził wybory Przewodniczącego i Członków Zarządu na nową kadencję, wyznaczając ich termin na 20 maja 2024r. na godzinę 18:00.
Zebranie wyborcze odbyło się w zaplanowanym terminie według następującego porządku:
– sprawozdanie z działalności Zarządu kadencji 2019-2024
– zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Suchy Las
– wybór Przewodniczącego na nową kadencję
– zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Osiedla Suchy Las i wybór na nową kadencję
– wolne głosy i wnioski.

W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, które głosowały na wybór przedstawicieli naszej jednostki pomocniczej.

Skład nowego Zarządu w kadencji 2024-2029:
Sylwia Szenk – Przewodnicząca
Monika Bracikowska
Magdalena Wechmann
Karolina Szurkało
Krystian łuczak
Maciej Bystrzycki
Krzysztof Wojciechowski
Przemysław Kwiatkowski

Dziekujemy za zaufanie i cieszymy się na kolejne lata pracy dla naszej osiedlowej społeczności!