Archiwum kategorii: Archiwum

WAŻNE PLANY MIEJSCOWE – dalsze procedowanie

Szanowni Państwo,

od 22 sierpnia można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich. Dostępny jest on na:
https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/685/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-suchy-las-rejon-ulic-promienistej-borowkowej-i-powstancow-wielkopolskich/

Dokumenty w wersji papierowej można obejrzeć w dniach 22 sierpnia do 21 września w urzędzie. Dyskusja publiczna 10 września o godz. 16:00. Zaś uwagi skłądać można do 8 października.

Na tej samej stronie, pod adresem:
http://bip.suchylas.pl/ogloszenie/683/obwieszczenie-o-powtornym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-suchy-las-rejon-ulic-jagodowej-i-rolnej-ii-czesc-ii/

zapoznać można się z treścią poprawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II. W tym przypadku z wersją papierową zapoznać można się do 14 września, dyskusja publiczna odbędzie się 3 września, zaś uwagi można składać do 1 października.

Nad oboma dokumentami pracuje również Zarząd Osiedla Suchy Las, który złoży swoje uwagi w przewidzianych terminach.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wyżej wskazanymi planami i dzielenia się uwagami (email: [email protected]).

Z poważaniem
Michał Dziedzic

 

(JAGODOWA ROLNA)                                                 (PROMIENISTA BORÓWKOWA)

Zebranie Mieszkańców – 28 sierpnia 2018

Zapraszam na Zebranie Mieszkańców Osiedla Suchy Las
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
28 sierpnia o godz. 18.00

Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącej/go zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Informacje z działalności Zarządu Osiedla.
4. Inwestycje gminne na Osiedlu – stan realizacji
5. Zadanie lokalne na 2018 r. – propozycje mieszkańców i zarządu osiedla – pozostała kwota 5.000 zł,
6. Zadanie lokalne na 2019 r. – głosowanie nad zadaniami zaakceptowanymi przez Wójta Gminy
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie zebrania

Odnośnie pkt 6:

Download (PDF, 175KB)

Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las
Michał Dziedzic

Budowa wiaty biesiadnej w parku przy ul. Szkółkarskiej

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania osiedlowego – budowa wiaty biesiadnej przy ognisku (park przy ul. Szkółkarskiej).

Prace potrwają do końca przyszłego tygodnia (ok 20 lipca) i obejmują m.in. wykopy i inne prace gruntowe. Dlatego osoby spacerujące w tamtej okolicy, tudzież korzystające z paleniska, uprzejmie proszę o zachowanie ostrożności.

Z poważaniem
Michał Dziedzic

 

Uwagi do planu miejscowego – Jagodowa Rolna II – cz.II

Szanowni Państwo,

w związku z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Jagodowej Rolnej II – cz. II, 27 czerwca br. złożyłem jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Suchy Las następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

I.
W zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami MN plan powinien przewidywać:
1. wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
2. wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10,0 m,
3. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30 % powierzchni działki budowlanej,
4. minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m2,
5. zakaz lokowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej.

II.
W zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, oznaczonych symbolami MN/U plan powinien przewidywać:
1. wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie większą niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
2. wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie większą niż 10,0m,
3. powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
4. minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż-800 m2,
5. zakaz lokowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej,
6. lokalizację jednego budynku mieszkalno-usługowego, w którym dopuszcza się przeznaczenie nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej, lecz nie więcej niż 100 m2, na usługi, a także dopuszcza się lokalizację maksymalnie 1 mieszkania.

III.
W zakresie terenu zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 8U, 9U, 12U plan powinien przewidywać zakaz lokalizacji stacji paliw.

IV.
W zakresie terenu oznaczonego symbolem UC plan powinien przewidywać zakaz lokalizacji stacji paliw.

Powyższe uwagi zostały umotywowane potrzebą zachowania dominującego, willowego charakteru zabudowy na osiedlu Suchy Las z uwzględnieniem dużej ilości zieleni. Decydując się na zamieszkanie w takiej przestrzeni mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że nie zostanie ona zmieniona, a – niestety – uległaby ona diametralnej zmianie, gdyby organy gminy dopuściły do zwiększenia zabudowy powierzchni działek, zwiększenia wysokości zabudowy oraz ilości kondygnacji w zabudowie.

Z poważaniem
Michał Dziedzic